תרגום רפואי |  תרגום, עריכה מדעית ולשונית של תרגום, הגהת תרגום והערכת תרגום בתחומי הרפואה והמדע
Medical translation  |  Medical and Scientific Translation, Scientific & Lingual Editing, Proofreading, Evaluation of Translation
+972-52-8915005 | chanaga@gmail.com
צור קשר

שם מלא:

דוא”ל:

טלפון:

סיבת הפניה:

• מתקשה לתרגם חומר רפואי מדעי לעברית? 


• חושש למסור חומר רפואי מדעי לתרגום ולהתאכזב מהתוצאה?


• מרגיש ששילמת עבור תרגום רפואי מדעי ולא קיבלת תמורה אמינה 
  והולמת?


• חשוב על השקט הנפשי שיהיה לך כשתדע שכל העובדות הרפואיות

  נאמנות למקור.


• חשוב על הסיפוק שיהיה לך כשתקבל מסמך הכתוב בעברית תקנית.

 מובטחת סודיות ועבודה על פי כללי האתיקה המקובלים בתחום

Confidentiality Guaranteed