תרגום רפואי |  תרגום, עריכה מדעית ולשונית של תרגום, הגהת תרגום והערכת תרגום בתחומי הרפואה והמדע
Medical translation  |  Medical and Scientific Translation, Scientific & Lingual Editing, Proofreading, Evaluation of Translation
+972-52-8915005 | chanaga@gmail.com

​מאמר 3

מינוח מקצועי – מהותו ותרגומו מאת משה אזר  

 

פורסם ביום כ"ב במרחשוון תשע"ג, 7 בנובמבר 2012  


מאת: משה אזר    לשוננו לעם, מחזור מח, חוברת ד, התשנ"ז, עמ' 146-139  

מינוח מקצועי – מהותו ותרגומו 

חבר האקדמיה פרופ' משה אזר נפטר בט"ז במרחשוון תשע"ג. במלאות שבעה ימים למותו מובא כאן מאמר פרי עטו על ייחודו של המינוח המקצועי לעומת כלל המילים בשפה.