תרגום רפואי |  תרגום, עריכה מדעית ולשונית של תרגום, הגהת תרגום והערכת תרגום בתחומי הרפואה והמדע
Medical translation  |  Medical and Scientific Translation, Scientific & Lingual Editing, Proofreading, Evaluation of Translation
+972-52-8915005 | chanaga@gmail.com
 

מתוך תרגום הספר בריאות העיניים                     
מבוא

חדות הראייה פוחתת עם העלייה בגיל. שכיחות מחלות
העיניים אצל אנשים מבוגרים עולה פי 10 . הוסיפו זאת
לעלייה בתוחלת החיים, ואנו מגיעים לעשור השביעי ואף
לעשור השמיני של חיינו, כלומר, האתגר הטיפולי במחלות
העיניים שמעיק כבר עתה, יהיה מעיק עוד יותר בעתיד.
העדשה הממקדת של העין מאבדת 1% משקיפותה בכל שנת
חיים. עד גיל 60 , אצל כשני שלישים
מאיתנו יהיו סימנים ראשונים של
קטרקט (ירוד). אדם בן 80 יזדקק             
למנורה של 200 ואט על מנת לקרוא,
בעוד שבגיל 20 הוא הסתפק במנורה
של 60 ואט בלבד. רוב האנשים
יזדקקו לניתוח קטרקט בגיל מתקדם.
מחלת הגלאוקומה (ברקית, glaucoma) מכונה גם "הגנב השקט"
מאחר שהיא עלולה לגרום לאובדן הראייה ההיקפית
של האדם ללא ידיעתו. מחצית מהמקרים אינם מאובחנים.
הטיפולים המקובלים, כגון טיפות עיניים וטיפולי לייזר,
עשויים להפחית לחץ תוך-עיני מוגבר, ולמנוע את ההרס
של עצב הראייה בטווח הרחוק. למרות זאת, מבוגרים רבים
מפתחים ליקויי ראייה חמורים. בעוד 2% בלבד מהמבוגרים
שעברו את גיל 40 חולים בגלאוקומה, בתחומי הגיל הגבוה
יותר אחוזי התחלואה הם 12%-5% .